Деякі функції можуть не підтримуватися, оптимальним є браузер Chrome останньої версії

USF: credit. Financial support on a return basis

Who can apply (Ukrainian)

Funding details (Ukrainian)

Where to submit an application (Ukrainian)

List of documents required

List of documents required

Document description

Document sample


 1. 1

  Копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”)
  Sample
 2. 2

  Копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу
  Sample
 3. 3

  Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки;
  Sample
 4. 4

  Довідка, видана виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу
  Sample
 5. 5

  Баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою
  Sample
 6. 6

  Копія паспорта (у разі коли голова фермерського господарства віком до 35 років (включно).
  Sample
 7. 7

  Сертифікат відповідності законодавству у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (у разі наявності)
  Sample
 8. 8

  Копія титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності)
  Sample
 9. 9

  Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів
  Sample
 10. 10

  Пропозиція фермерського господарства щодо забезпечення виконання зобов’язання з повернення бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством.
  Sample
 11. 11

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земельної ділянки (ділянок), що планується придбати (для отримання фінансової підтримки сімейними фермерськими господарствами без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення).
  Sample
 12. 12

  Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (ділянок), отриманий у поточному році (для отримання фінансової підтримки сімейними фермерськими господарствами без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення).
  Sample
 13. 13

  3 Копії реєстраційних документів або витягу з Єдиного державного реєстру тварин (за наявності)
  Sample
Submit request