Деякі функції можуть не підтримуватися, оптимальним є браузер Chrome останньої версії

УДФ:кредит. Фінансова підтримка на поворотній основі

Кому надається підтримка

Деталі фінансування

Куди подавати документи

Список документів

Список документів

Опис документа

Приклад документа


 1. 1

  Копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”)
  Приклад
 2. 2

  Копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу
  Приклад
 3. 3

  Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки;
  Приклад
 4. 4

  Довідка, видана виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу
  Приклад
 5. 5

  Баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою
  Приклад
 6. 6

  Копія паспорта (у разі коли голова фермерського господарства віком до 35 років (включно).
  Приклад
 7. 7

  Сертифікат відповідності законодавству у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (у разі наявності)
  Приклад
 8. 8

  Копія титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності)
  Приклад
 9. 9

  Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів
  Приклад
 10. 10

  Пропозиція фермерського господарства щодо забезпечення виконання зобов’язання з повернення бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством.
  Приклад
 11. 11

  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земельної ділянки (ділянок), що планується придбати (для отримання фінансової підтримки сімейними фермерськими господарствами без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення).
  Приклад
 12. 12

  Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (ділянок), отриманий у поточному році (для отримання фінансової підтримки сімейними фермерськими господарствами без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення).
  Приклад
 13. 13

  3 Копії реєстраційних документів або витягу з Єдиного державного реєстру тварин (за наявності)
  Приклад
Подати заявку